Загальна інформація для абітурієнтів за освітньо-професійного рівнем Фаховий молодший бакалавр при вступі до КВНЗ Київської обласної ради «Академії мистецтв імені Павла Чубинського»

Догори